Hva gjør vi

 

NAV Oppryddingen forsvarer menneskerettighetene

Hva gjør vi

 • Registrerer personer som er urettferdig/feil/lovstridig behandlet av NAV
 • Evaluerer saken og registrerer den hos vår advokat
 • Utreder saker, arbeidsnotater og annet materiell som grunnlag for saklig og korrekt informasjon
 • Utreder forbedringer i lovverk, herunder kompetanseheving blant studenter, jurister, advokater og dommere
 • Kommuniserer med regjering, storting og domstolene
 • Gir informasjon via nyhetsbrevet “NAV-skandalen”
 • Publiserer artikler og nyheter via facebookgruppen “NAV oppryddingen”
 • Fører dialog med Regjeringen, Stortinget, Velferdsdirektoratet, NAV og sivilsamfunnets organisasjoner som arbeider for velferd og menneskerettigheter
 • Arrangerer møter og konferanser
 • Iverksetter rettslige skritt for å få avklart riktig lovforståelse
 • Innsatsteam for håndtering av akutte saker

Vi leter etter NAV ofre, registrerer, får fullmakt, skaffer dokumentasjon utreder og forsvarer dine interesser

Vi arbeider for å endre lovverk og praksis slik at ingen i fremtiden skal møtes med urimeligheter. Våre arbeidsmetoder er fakta, dokumentasjon, kommunikasjon mot offentligheten, rettslige aksjoner og løpende dialog med lovgiverne på Stortinget. 

 

Vi har engasjert advokat Bjørn Kvernberg i Sportsfronter Advokater som organisasjonens advokat. Flere NAV ofre har egne advokater, så vår metode er å bidra til god informasjonsflyt mellom advokater og landets fremste jusskompetanse for å være best mulig rustet i diskusjon med Staten/NAV.  

 

Vi kommer til å bruke rettsvesenet til å sikre riktig behandling av både enkeltmennesker og alle som på en eller annen måte er berørt av lovanvendelsesfeil eller andre feil/forsømmelser, drive informasjonsvirksomhet og arbeide for at den norske velferdsstaten skal møte sitt folk på en tillitsfull og lovlig måte.

 

NAV er etablert for å hjelpe folk - ikke det motsatte. NAV oppryddingen er sivilsamfunnets sikkerhetsventil når NAV, politiet, domstolene eller samfunnet forøvrig svikter. Vi tenker positivt.

 

Bli medlem

Er du NAV offer kan du registrere din sak helt gratis og vi forventer ikke at du som er rammet av NAV feil skal betale noe som helst. Hvis du har lyst og noen kroner til overs kan du gjerne sende et medlemsbidrag. Som registrert med egen sak hos oss blir du automatisk medlem i organisasjonen og får tilsendt nyhetsbrevet "NAV skandalen" som er vårt kontaktorgan over medlemmene. Hvis du er enig i at NAV skal begynne å fungere etter hensikten - trykk på medlems-knappen nederst og meld deg. Medlemsskap betyr at du betaler valgfrie beløp for å støtte arbeidet for å ivareta det norske folks menneskerettigheter i forhold til en statsmakt som gang på gang viser mangel på evne og vilje til å vise medmenneskelighet og respekt for lov og rett.

Registrerer din sak Bli medlem i NAV oppryddingen